Selecteer een pagina

Burobol is in teamverband met XVW architectuur, Maarten Bosman en Onno Pruis geselecteerd voor een studie-opdracht gericht op Transit Oriented Development (TOD). Samen met de Provincie Noord-Holland, de NS, de Vereniging Deltametropool, de TU Delft en een aantal gemeenten organiseert BNA Onderzoek een ontwerpstudie die inzoomt op knooppunten en de doorontwikkeling daarvan. Voor knooppunt Krommenie-Assendelft mag ons team de komende maanden kansen verkennen en onderzoeken hoe het TOD inhoud kan krijgen. Transit Oriented Development is een openbaar vervoer- en ruimtelijke ordening-concept waarbij infrastructuur en ruimtelijke inrichting op het gebied van zowel planvorming, financiering en exploitatie geïntegreerd worden aangepakt.

BNA TOD