Selecteer een pagina

Burobol heeft de opdracht om een schetsontwerp te maken voor de openbare ruimte van fase 2 van ontwikkeling Venlo Noord. Op deze locatie worden woningen gesloopt en in lagere dichtheid vervangen door nieuwbouw. De mogelijkheden worden verkend om binnen dezelfde profielbreedte een optimale verblijfskwaliteit te realiseren met als randvoorwaarde voldoende parkeren en een goede verkeersafwikkeling.

Venlo_Noord_2