Selecteer een pagina

Donderberg VO

Op donderdag 9 juli heeft Burobol het voorlopig ontwerp voor de herinrichting van het wijkcentrum in de Donderberg gepresenteerd. Op de drukbezochte avond werd positief gereageerd op de voorgestelde promenade en aansluitende pleinen en parkeerplaatsen. In overleg met de WOP-partners, ondernemers en de wijkraad gaan we nu verder met de uitwerking. De WOP-partners zijn de gemeente, provincie, Wonen Limburg en Wonen Zuid, die samen Wijk Ontwikkelings Plan hebben opgesteld, waarvan het centrumplan onderdeel is.