Selecteer een pagina

Het CROW publiceert regelmatig over thema’s die raken aan de leefomgeving, milieu, verkeer en vervoer. Thor Hendriks heeft vanuit de vakdiscipline landschapsarchitectuur deelgenomen aan de werkgroep voor de publicatie ‘Licht en Ruimte’. In de publicatie is ook zijn betoog “Geef de nacht zijn trollen terug” opgenomen.  Hierin wordt gepleit voor een donkere nacht waar het kan in het buitengebied. De stad krijgt ’s nachts een tweede gezicht, het landschap wordt weer donker. Kiezen voor duisternis is kiezen voor avontuur en verbeelding, voor herintroductie van de trol in het Nederlandse nachtlandschap.