Selecteer een pagina

EdisonlaanDO

Burobol heeft het Voorlopig ontwerp voor de Edisonlaan en zijstraten met een inloopavond gepresenteerd aan de bewoners en besproken met de Omgevingscommissie. Het proces gaat uit van ruimtelijke kansen, budgettaire kaders en wensen van de bewoners. De opmerkingen die tijdens de inloopavond zijn besproken, zijn verwerkt in het Definitief Ontwerp.

Het ontwerp gaat uit van versterking van de ruimtelijke en ecologische kwaliteit van de robuuste structuur aan de Edisonlaan van markante moeraseiken in het gras. Dit doen we door het gras tot aan de versmalde Edisonlaan te laten lopen, de paden logischer te laten lopen en onderbegroeiing te verwijderen. De hofjes krijgen een nieuwe verblijfskwaliteit en de zijstraten zijn met maatwerk voorzien van een optimale balans tussen bomen, lage beplanting en parkeren.