Selecteer een pagina

Nieuw park aan de Maas voor Venlo! Het definitief ontwerp voor ’t Bat is afgerond. Burobol ontwierp voor de gemeente Venlo dit buitendijkse park met trappartij naar het centrum, cruiseterminal en verwijzing naar de geschiedenis als lage loswal. Onderdeel van het ontwerp is een studie naar flexibele, opdrijfbare waterkering die het contact tussen Venlo en de Maas optimaal beleefbaar maakt