Selecteer een pagina

Burobol heeft het ontwerp voor het buurtpark van Venlo Noord fase 2 gepresenteerd aan de toekomstige omwonenden. De wensen en aandachtspunten die de vorige participatie-avond zijn besproken, bleken goed te zijn opgenomen in het ontwerp. Burobol wil alle bewoners bedanken voor het meedenken en het enthousiasme over het ontwerp.

Buurtpark Venlo