Selecteer een pagina

Op 18 juni hebben we de resultaten van de studie-opdracht naar de mogelijkheden voor Transit Oriented Development in Krommenie Assendelft gepresenteerd. Xander Vermeulen Windsant (XVW-architectuur) presenteerde de visie van ons team (XVW, Joost Korver, Ruimtelijk Plan, Movin en Burobol) op de toekomst van vervoer, vervoerslocaties en de ruimtelijke impact daarvan. Centraal in onze visie staat de verwachting dat auto en trein steeds meer op elkaar zullen lijken en op termijn worden vervangen door een hybride vervoersvorm. Auto’s worden steeds zelfstandiger en meer gekoppeld door IT. Treinen gaan frequenter rijden, worden kleiner en beter afgestemd op van deur tot deur vervoer. Met deze samensmelting ontstaat een grote ontwerpopgave voor de huidige (vaak parallelle) ruimtereservering van spoor en snelweg. Ook worden stations ontmoetingsplekken in plaats van overstapmachines, hetgeen nieuwe kansen schept voor ruimtelijke kwaliteit.

TOD 18 juni