Selecteer een pagina

Project:
Beeldkwalteitsplan N200

Locatie:
Halfweg

Samenwerking:
Buro CITE en IPV Delft

Realisatie:
2019<

Opdrachtgever:
Rijkswaterstaat en Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Beeldkwaliteitsplan N200, Halfweg

De N200 wordt opnieuw aangelegd, inclusief nieuwe boezembruggen ter hoogte van Halfweg. Burobol stelde in opdracht van Rijkswaterstaat en gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude en in samenwerking met Buro CITE en IPV Delft een beeldkwaliteitsplan en referentie-ontwerp op voor deze nieuwe N200 ter hoogte van Halfweg. Een betere doorstroming, een groenere en kleinschaligere uitstraling en beleving van cultuurhistorie staan hierin centraal. Halfweg dankt haar bestaan aan het overstappunt in de oudste trekvaart van Nederland. Ter hoogte van de sluiseilanden, moesten reizigers tussen Haarlem en Amsterdam overstappen naar het andere deel van de trekvaart. Dit tracé werd later gebruikt voor de oudste spoorverbinding en de oudste waterleiding van Nederland die tot deze herinrichting nog in gebruik is geweest. Vervanging hiervan is mede aanleiding voor de herinrichting.