Selecteer een pagina

Project:
Studie-opdracht

Locatie:
Krommenie Assendelft

Teamverband:
XVW-architectuur, Movin, Ruimtelijk Plan, Joost Körver

Opdrachtgever:
BNA,NS, gemeente Zaandam, Provincie Noord-Holland

Onderweg!

Burobol heeft een bijdrage geleverd aan de BNA-publicatie Onderweg! over Transit Oriented Development. Burobol heeft samen met XVW-architectuur, Joost Korver, Ruimtelijk Plan en Movin ten behoeve van deze publicatie een visie geformuleerd voor de toekomst van vervoer, vervoerslocaties en de ruimtelijke impact daarvan. Centraal in onze visie staat de verwachting dat auto en trein steeds meer op elkaar zullen lijken en op termijn worden vervangen door een hybride vervoersvorm. Auto’s worden steeds zelfstandiger en meer gekoppeld door IT. Treinen gaan frequenter rijden, worden kleiner en beter afgestemd op van deur tot deur vervoer. Met deze samensmelting ontstaat een grote ontwerpopgave voor de huidige (vaak parallelle) ruimtereservering van spoor en snelweg. Ook worden stations ontmoetingsplekken in plaats van overstapmachines, hetgeen nieuwe kansen schept voor ruimtelijke kwaliteit. Deze ruimtelijke gevolgen van de visie zijn uitegwerkt voor de stationsomgeving van Krommenie-Assendelft.

Bekijk andere buitenruimte projecten