Centrumplan Donderberg Roermond

Burobol heeft het nieuwe centrum van de Donderberg ontworpen. Vanuit de ambitie van het Wijkontwikkelingsplan hebben we onderzocht wat het beste ruimtelijke antwoord is op de brede problematiek in deze wijk. Burobol heeft aan de hand van ontwerpend onderzoek de opgave geherformuleerd van pleinontwerp naar integrale ruimtelijke ingreep. Kern van de ruimtelijke ingreep is de transformatie van een brede weg waar de bebouwing zich afkeert, naar een aantrekkelijke Allee met verblijfskwaliteit. Een bloeiende border met speciaal ontworpen, gewelfde houten zitelementen vormt de ruggengraat van de nieuwe Allee. De gebakken verharding in opgewekte, warme tinten en gestrooide, transparante bomen maken het centrum tot een samenhangend geheel.

Project

Centrumplan wijkcentrum

Locatie
Roermond
Opdrachtgever

Gemeente Roermond, provincie Limburg, Wonen Zuid, Wonen Limburg

Realisatie

2018

Teamverband

XVW-architectuur voor stedenbouwkundige deelstudie

Fotografie

Stijn Poelstra

Bekijk andere buitenruimte projecten