Selecteer een pagina

Project:
Stedelijke inbreiding

Locatie:
Utrecht

Teamverband:
XVW-architectuur

Hieronymuserf Utrecht

Burobol heeft i.s.m. OntwerpJeWoning, Vink Bouw Nieuwkoop en XVW-architectuur, op uitnodiging deelgenomen aan de door de gemeente Utrecht uitgeschreven tender voor de ontwikkeling van het ‘Hieronymuserf’. Het betreft een bijzondere inbreidingslocatie vlakbii de historische binnenstad, grenzend aan een hoveniersgebied. Onze inzending gaat uit van zes ruime woningen, omspoeld door collectief groen. Zichtlijnen op de omgeving, collectieve buitenruimte en natuur-inclusief bouwen zijn onderdeel van deze ontspannen woonomgeving. De inzending kreeg de hoogste score op vier van de zeven criteria: totaalconcept, variatie en flexibiliteit, gekozen parkeeroplossing en plan van aanpak voor participatie.

Bekijk andere buitenruimte projecten