Selecteer een pagina

Project:
Ontwikkeling IJsbaan

Locatie:
Lochem

Realisatie:
2014

Opdrachtgever:
Bestuur Lochemse IJsbaan

IJsbaan Lochem

De Lochemse IJsbaan biedt in de wintermaanden aan veel buurtgenoten schaatsplezier, maar ligt als een geometrische vorm in het landschap. Om de ijsbaan ook in de toekomst aantrekkelijk te houden, wordt een natuurlijkere inrichting nagestreefd die aantrekkelijk is voor een breder publiek. Een inrichting die aansluit op het omliggende landschap. De ijsbaan wordt zo ingericht dat deze in de zomer als mountainbike-parcour kan dienen. Beplanting, beheer en ecologie worden in dit plan geoptimaliseerd. Burobol heeft hiertoe voorliggend beplantingsplan opgesteld.

Bekijk andere buitenruimte projecten