Selecteer een pagina

Project:
Revitalisatie centrumgebied

Locatie:
Brunssum

Realisatie:
2019<

Opdrachtgever:
Gemeente Brunssum

Revitalisatie centrum, Brunssum

In opdracht van de gemeente Brunssum heeft Burobol het centrumgebied geanalyseerd en kansen voor opwaardering in beeld gebracht. De analyse omvat een ruimtelijke beoordeling, ontwikkelingsgeschiedenis, routing, groenstructuren, functies, bronpunten, sfeer en materialisatie. Aan de hand van impressies, referenties en een kosteninschatting maakt Burobol inzichtelijk welke kansen er liggen tegen welke investering. De visie op de buitenruimte wordt in samenhang ontwikkeld met de centrumvisie op programma en vastgoed zoals ontwikkeld door C’Magne en Camino Vastgoed.