Salviapark en Magnoliapark Waalwijk

Burobol heeft voor de Gemeente Waalwijk en in samenwerking met Buro 013 architecten een landschap ontworpen voor zes nieuwe appartementencomplexen. Hier is plek voor spelen, ontmoeten, waterberging en biodiversiteit. Burobol heeft de samenwerking met ecologisch adviesbureau Maasarend gezocht, zodat biodiversiteit in de kern van ontwerp zit. Het glooiende landschap leidt tot nattere en drogere plekken, waar een ruigtemengsel op is afgestemd. Op verschillende plaatsen zijn struweel en bomen met een hoge nestel- en nectarwaarde geplant. Vanuit de ecologische kansen voor insecten, kleine zangvogels en vleermuizen zijn schanskorven met dakpannen op maat ontworpen met de juiste wijze van stapeling (en dus kieren) en toevoeging van grond. De parkeerplaatsen bestaan uit hergebruikte klinkers van hetzelfde terrein. Hoogteverschillen worden opgevangen door schanskorven met hergebruikte dakpannen die lokaal vrij kwamen. Een doorgaande langzaamverkeersroute verbindt de plangebieden met de voorzieningen in de omgeving en met elkaar.

Project
Landschappelijke buitenruimte voor nieuwbouw
Locatie
Waalwijk
Opdrachtgever

Gemeente Waalwijk

Samenwerking

Buro 013 architecten

Bekijk andere buitenruimte projecten