Selecteer een pagina

Project:
Stedelijke herstructurering

Locatie:
Venlo

Realisatie:
2014

Opdrachtgever:
Gemeente Venlo

Venlo Noord fase 2

De gemeente Venlo en Woonwenz hebben de gezamenlijke ambitie om Venlo Noord stedenbouwkundig te herstructureren en parallel een groene en aantrekkelijke buitenruimte te realiseren. Burobol maakt voor de buitenruimte het ontwerp van schets tot en met definitief ontwerp en begeleidt de besteks en realisatiefase. De buurt wordt bij het ontwerp betrokken en Burobol initieert activiteiten waarmee de betrokkenheid wordt vergroot. Belangrijke aspecten zijn intensieve kostenmonitoring, flexibiliteit in de uitvoering en afkoppeling van regenwater.