Selecteer een pagina

Groenvisie Roermond

Burobol is gestart met de Groenvisie voor de gemeente Roermond. Samen met Terra Nostra, de gemeentelijke klankbordgroep en participanten werken we aan een aantrekkelijke groenstructuur die klaar is voor de toekomst. Doel is een klimaat- en ziektebestendige groenstructuur met een hoge belevingswaarde.