Selecteer een pagina

TOD publicatie Onderweg!

De BNA-publicatie van de studie-opdracht naar de mogelijkheden voor Transit Oriented Development is uit.  Samen met XVW-architectuur, Joost Korver, Ruimtelijk Plan en Movin heeft Burobol een visie geformuleerd voor de toekomst van vervoer, vervoerslocaties en de ruimtelijke impact daarvan. Centraal in onze visie staat de verwachting dat auto en trein steeds meer op elkaar zullen lijken en op termijn worden vervangen door een hybride vervoersvorm. Auto’s worden steeds zelfstandiger en meer gekoppeld door IT. Treinen gaan frequenter rijden, worden kleiner en beter afgestemd op van deur tot deur vervoer. Met deze samensmelting ontstaat een grote ontwerpopgave voor de huidige (vaak parallelle) ruimtereservering van spoor en snelweg. Ook worden stations ontmoetingsplekken in plaats van overstapmachines, hetgeen nieuwe kansen schept voor ruimtelijke kwaliteit. Deze ruimtelijke gevolgen van de visie zijn uitegwerkt voor de stationsomgeving van Krommenie-Assendelft.

TOD1 TOD2 TOD3 TOD4 TOD5