Visie groen en duurzaamheid Roermond

Groen is essentieel voor het welzijn van de inwoners van Roermond. Groen maakt de leefomgeving aantrekkelijk, verbetert het klimaat, helpt piekbelasting van het riool te beperken en biedt leefruimte aan veel dieren. Groen zorgt voor de productie van zuurstof, afvoer van fijnstof en vastlegging van CO2. De Groenvisie geeft aan hoe we in Roermond een ecologisch waardevolle, klimaat- en ziektebestendige openbare groenstructuur zien die klaar is voor de toekomst. De visie is gebaseerd op een landschappelijke analyse, analyse van het boombestand en een beoordeling van het gebruik en de beleving. Uit de analyse van het boombestand destilleren we de soorten- en leeftijdsspreiding van de bomen. Op basis van die informatie formuleren we spelregels voor de toepassing van nieuwe bomen.

In de totstandkoming van de Groenvisie is nauw samengewerkt met specialisten van de gemeente en is nadrukkelijk de dialoog gezocht met de Commissie Ruimte, bewoners, natuurverenigingen en het bedrijfsleven van Roermond. Om informatie op te halen zijn we de wijk in geweest met een stand en kaart waarop passanten aan kunnen geven wat zij vinden van het groen in hun buurt. Daarnaast zijn met de betrokken partijen verdiepingsgesprekken georganiseerd. Door deze dialoog is de Groenvisie inhoudelijk versterkt en voldoet zij zo goed mogelijk aan de wensen van degenen die het groen in de gemeente gebruiken.

Om de ambitie voor de groene buitenruimte waar te maken, zijn spelregels opgesteld; toetsingscriteria voor kwaliteit. Deze spelregels zijn noodzakelijk om richting te kunnen geven aan nieuwe ontwikkelingen en het in stand houden van het huidige openbaar groen. Goede spelregels zorgen er voor dat de beschikbare financiële middelen gerichter ingezet kunnen worden.

Project
Visie groen en duurzaamheid
Locatie
Roermond
Opdrachtgever

Gemeente Roermond

Vaststelling

December 2016

Teamverband

Terra Nostra, kennisatelier voor boom en bodem