Venlo Noord fase 2

De gemeente Venlo en Woonwenz hadden de gezamenlijke ambitie om Venlo Noord stedenbouwkundig te herstructureren en parallel een groene en aantrekkelijke buitenruimte te realiseren. Burobol maakte voor de buitenruimte het ontwerp van schets tot en met definitief ontwerp en begeleide de besteks- en realisatiefase. De buurt is bij het ontwerp betrokken en Burobol initieert activiteiten waarmee de betrokkenheid wordt vergroot. Belangrijke aspecten zijn intensieve kostenmonitoring, flexibiliteit in de uitvoering en afkoppeling van regenwater.

Project
Stedelijke herstructurering
Locatie
Venlo
Opdrachtgever

Gemeente Venlo

Realisatie

2014